Er du en Transformerende Leder?

Har du noen ganger vært i en gruppe der noen tok kontrollen over situasjonen ved å fremføre en klar visjon av gruppens mål, et tydelig lidenskap for arbeidet og en egen evne til å få resten av gruppen til å føle seg ladet og energiske? Denne personen kan være det som kalles en transformerende leder.

Transformerende lederskap er en type ledelses stil som leder til positive endringer hos de ansatte. Tranformerende ledere er generelt energiske, entusiastiske og lidenskapelige. Disse lederne er ikke bare opptatt av og involvert i prosessen; de er også fokuserte på å hjelpe hver deltaker i gruppen til å få suksess.
Forskning viser tydelig at grupper ledet av transformerende ledere har høyere nivå på utførelse og trivsel enn grupper ledet av andre typer ledere. Hvorfor? Fordi transformerende ledere har positive forventninger til de ansatte, tro på at de gjør sitt aller beste. Som et resultat, inspirerer, styrker, og stimulerer de ansatte til å gå utenom normale prestasjonsnivåer. OG, transformerende ledere fokuserer på og bryr seg om ansatte og deres personlige behov og utvikling.

Har du transformerende lederegenskaper?
  1. Du ville aldri kreve at en ansatt gjør noe du ikke ville gjort selv.
  2. Dine ansatte vil si at de vet hva du står for.
  3. Å inspirere andre har alltid vært lett for deg.
  4. Dine ansatte har fortalt deg at din entusiasme og positive energi er smittsom.
  5. Dine ansatte vil si at du er veldig oppmerksom på deres behov og bekymringer.
  6. Selv om du lett kun gjort en oppgave selv, delegerer du for å utvikle dine ansattes ferdigheter.
  7. Team kreativitet og innovasjon er nøkkelen til suksess.
  8. Du oppfordrer dine ansatte til å stille spørsmålstegn ved deres mest grunnleggende måte å tenke på.
Følte du at du var enig i de fleste av disse punktene eller vil du utvikle deg på en eller flere av de? Ta kontakt med Marius for en samtale rundt hvordan du som leder kan utvikle deg!

Historien til Transformerende Lederskap
Konseptet transformerende lederskap ble opprinnelig introdusert av ledelses ekspert og forfatter av president biografi James MacGregor Burns. I følge Burns, kan transformerende ledelse sees når "ledere og ansatte får hverandre til å avansere til et høyere nivå av moral og motivasjon". Gjennom styrken til visjonen deres og personligheten, evner transformerende ledere å inspirere følgere ti å endre forventninger, persepsjoner og motivasjon for å jobbe mot et felles mål.
Senere utviklet forsker Bernard M. Bass, Burns orginale ideer til det som i dag kalles Bass' Transformerende Ledelses Teori. I følge Bass kan transformerende ledelse bli definert ut fra hvilken innvirkning det har på sine ansatte. Transformerende ledere, foreslo Bass, opparbeider seg tillit, respekt og beundring fra de ansatte.

Komponentene i Transformerende Ledelse
Bass foreslår fire forskjellige komponenter i transformerende ledelse:

1. Intellektuell Stimulering (IS) - Transformerende ledere utfordrer ikke bare situasjonen sånn den er nå; de oppfordrer også til kreativitet blandt sine ansatte. Lederen oppfordrer ansatte til å utforske nye måter å gjøre ting på og se nye muligheter til læring.

2. Individualiserte Betraktninger (IB) -  Transformerende ledelse innebærer også å gi støtte og oppmuntring til hver enkelt ansatt. For å opparbeide støttende relasjoner, holder transformerende ledere kommunikasjonslinjene åpne sånn at de ansatte føler at de kan dele ideer og slik at ledere kan gi direkte anerkjennelse til hver enkelt ansattes unike bildrag.

3. Inspirerende Motivasjon (IM) - Transformerende ledere har en klar visjon som de klarer å dele med sine ansatte. Disse lederne hjelper de ansatte til å opplever den samme lidenskap og motivasjon til å nå disse målene.

4. Idealisert Innflytelse (II) - Den transformerende lederen er en rollemodell for de ansatte. Fordi de ansatte stoler på og respekterer ledere, etterligner de individuelt og internaliserer han eller hennes idealer.

Referanser
Burns, J.M. (1978). Leadership. N.Y: Harper and Raw.
Bass,B. M,(1985). Leadership and Performance. N. Y,: Free Press.
Riggio, R.E. (2009, March 24). Are you a transformational leader. Psychology Today. Found online at http://blogs.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/200903/are-you-transformational-leader

VIL DU VÆRE EN TRANSFORMERENDE LEDER?

TA KONTAKT PÅ E-POST POST@MARIUSERIKSEN.NO ELLER TELEFON 93 25 04 93!

Marius var med på å grunnlegge og er medlem av Assosiation of Transformational Leadership (ATL) Europe: